AntyCovid

Anty-Covid

Informatyka w zwalczaniu Covid-19

22-23 czerwca 2020 r.

Inicjowanie i integrowanie działań zmierzających do przezwyciężania problemów związanych z Covid-19 metodami informatycznymi.

Materiały z Warsztatów są dostępne w zakładce Program