Program warsztatów

Program warsztatów (wersja PDF)

Poszczególne rodzaje materiałów, tj. abstrakt, slajdy z prezentacji i nagranie video prezentacji, udostępniono za zgodą Autorów. Brak dostępności pewnych materiałów oznacza brak zgody Autorów na ich udostępnienie.

The material available on this webpage is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

2020-06-22 (poniedziałek)

Przewodniczący: Roman Słowiński
9:30 W. Penczek Wprowadzenie do warsztatów wideo
9:35 F. Rakowski* Modelowanie rozwoju epidemii COVID-19 slajdy
wideo
A. Afelt* Diagnoza ryzyka nowych epidemii i warunki ich rozprzestrzeniania się wideo
10:20 T. Krueger, M. Bawiec, M. Bodych i inni Modelowanie i prognozowanie rozwoju pandemii COVID-19 za pomocą modeli mikro-symulacyjnych oraz ocena jej wpływu na społeczeństwo
10:40 D. Kurpiewski Edukacyjna symulacja wirusa abstrakt
wideo
11:00 P r z e r w a
Przewodniczący: Robert Wrembel
11:30 D. Ślęzak* Big Data, Small Data, Our Data - A COVID Perspective slajdy
wideo
11:55 A. Gruca, M. Bach, P. Foszner i inni DECODE - zastosowanie analizy statystycznej oraz metod maszynowego uczenia w celu opisu pacjentów chorych na COVID-19 oraz predykcji prawdopodobieństwa wystąpienia choroby COVID-19 na bazie prostych cech klinicznych. abstrakt
slajdy
wideo
12:15 M. Bielech, P. Morawiecki, J. Wąs i inni Symulacja rozprzestrzeniania się COVID-19 w architekturze Komputerów Dużej Mocy abstrakt
slajdy
wideo
12:35 A. Wlodawer, Z. Dauter, I. Shabalin i inni Ligand‐centered assessment of SARS‐CoV‐2 drug target models in the Protein Data Bank abstrakt
slajdy
wideo
13:00 P r z e r w a
Przewodniczący: Aleksander Byrski
14:00 A. Jaszkiewicz* Zastosowania sztucznej inteligencji w erze COVID i post-COVID slajdy
wideo
14:25 A. Papież, J. Mika, J. Tobiasz i inni CORNELIA - System zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19 abstrakt
slajdy
wideo
14:45 A. Gryszczyńska Wybrane problemy cyberbezpieczeństwa na przykładach scenariuszy ataków opartych na COVID-19 abstrakt
slajdy
wideo
15:05 M. Chmielewski, M. Kukiełka, P. Pieczonka, M. Sobolewski CovAID Mobile system and a tool supporting isolated people by organising neighbourhood help and medical consultations.
15:30 P r z e r w a

16:00

Dyskusje przy wirtualnych stolikach

2020-06-23 (wtorek)

Przewodniczący: Sławomir Zadrożny
9:30 W. Jamroga* Facilitating optimal containment and exit strategies with minimal disclosure access control and tracking slajdy
9:55 M. Detyniecki* Informatyka wobec wyzwań związanych z pandemią z perspektywy sektora ubezpieczeniowego
10:20 W. Stobieniecka, P. Choroś Skuteczne monitorowanie i identyfikacja zagrożeń w rozprzestrzenianiu się pandemii abstrakt
slajdy
wideo
10:40 P. Woźniak, J. Dominiak, M. Woźniak i inni Mediating physical social distancing through interactive technology
11:00 P r z e r w a
Przewodniczący: Szymon Jaroszewicz
11:30 J. Polańska* Sztuczna inteligencja w czasach pandemii – Czy możemy pomóc? slajdy
wideo
11:55 A. Słucki, K. Czarnota Automatyczna detekcja skupisk ludzi na podstawie obrazu wideo abstrakt
slajdy
wideo
12:15 M. Chmielewski, D. Frąszczak, D. Bugajewski i inni H.E.L.P. - a sensor-fusion based analitical mobile system for identification and monitoring of COVID-19 infection clusters
12:35 M. Kutyłowski, A. Bobowski, J. Cichoń Privacy Issues for Apple-Google Exposure Notification Mechanism abstrakt
slajdy
wideo
13:00 P r z e r w a
Przewodniczący: Lech Madeyski
14:00 N. Walter* Edukacyjne i społeczne konteksty edukacji zdalnej slajdy
wideo
14:25 K. Kurowski* Wsparcie zdalnej edukacji narzędziami i usługami PIONIER Research & Classroom slajdy
14:50 J. Nawrocki, Z. Królikowski Seminarium dyplomowe w formie zdalnej: Wstępne doświadczenia abstrakt
slajdy
wideo
15:10 J. Nawrocki, M. Tamborski, A. Wojtczak TRISS: Wirtualizacja funkcjonowania Sekcji Współpracy z Zagranicą abstrakt
slajdy
wideo
15:25

R. Słowiński

Zamknięcie warsztatów

wideo

15:30

K o n i e c   o b r a d

* Wykład zaproszony (keynote)

Lista Wykładów zaproszonych

Aneta Afelt - ICM, Uniwersytet Warszawski

Diagnoza ryzyka nowych epidemii i warunki ich rozprzestrzeniania się

Marcin Detyniecki - AXA Francja & Sorbonne Université

Informatyka wobec wyzwań związanych z pandemią z perspektywy sektora ubezpieczeniowego

Wojciech Jamroga - Univ. of Luxembourg & Instytut Podstaw Informatyki PAN

Facilitating optimal containment and exit strategies with minimal disclosure access control and tracking

Andrzej Jaszkiewicz - Politechnika Poznańska

Zastosowania sztucznej inteligencji w erze Covid i post-Covid

Krzysztof Kurowski - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Wsparcie zdalnej edukacji narzędziami i usługami PIONIER Research & Classroom

Joanna Polańska - Politechnika Śląska

Sztuczna inteligencja w czasach pandemii – Czy możemy pomóc?

Franciszek Rakowski - ICM, Uniwersytet Warszawski

Modelowanie rozwoju epidemii COVID-19

Dominik Ślęzak - Uniwersytet Warszawski & QED Software

Big Data, Small Data, Our Data - A COVID Perspective

Natalia Walter - Uniwersytet Adama Mickiewicza

Edukacyjne i społeczne konteksty edukacji zdalnej