Rejestracja

System rejestracyjny i wideokonferencyjny warsztatów (ClickMeeting) obsługiwany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rejestracja na 22.VI.2020
Rejestracja na 23.VI.2020

Udział w warsztatach jest bezpłatny