Przewodniczący komitetu programowego

Jerzy Nawrocki – Politechnika Poznańska
Wojciech Penczek, czł. koresp. PAN – Instytut Podstaw Informatyki PAN


Komitet programowy

Andrzej Bartoszewicz– Politechnika Łódzka
Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
Krzysztof Boryczko – AGH w Krakowie
Tadeusz Burczyński – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Aleksander Byrski – AGH w Krakowie
Witold Charatonik - Uniwersytet Wrocławski
Tadeusz Czachórski – Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Włodzisław Duch – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Andrzej Dulka – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Anna Fabijańska – Politechnika Łódzka
Andrzej M. Fal – Centralny Szpital Kliniczny MSW
Krzysztof Głomb – Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Agnieszka Gryszczyńska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Olgierd Hryniewicz – Instytut Badań Systemowych PAN
Szymon Jaroszewicz – Instytut Podstaw Informatyki PAN
Piotr Jędrzejowicz – Uniwersytet Morski w Gdyni
Janusz Kacprzyk – Instytut Badań Systemowych PAN
Miłosz Kadziński – Politechnika Poznańska
Marek Kisiel-Dorohinicki – AGH w Krakowie
Michał Kleiber – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Mieczysław Kłopotek – Instytut Podstaw Informatyki PAN
Józef Korbicz – Uniwersytet Zielonogórski
Stanisław Kozielski – Politechnika Śląska
Henryk Krawczyk – Politechnika Gdańska
Mirosław Kutyłowski – Politechnika Wrocławska
Adam Liebert – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Lech Madeyski – Politechnika Wrocławska
Jacek Mańdziuk – Politechnika Warszawska
Włodzimierz Marciński – Polskie Towarzystwo Informatyczne
Krzysztof Kozłowski – Politechnika Poznańska
Zbigniew Nahorski – Instytut Badań Systemowych PAN
Jerzy Nawrocki – Politechnika Poznańska
Ngoc Thanh Nguyen – Politechnika Wrocławska
Maciej Ogorzałek – Uniwersytet Jagielloński
Jerzy Pejaś – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wojciech Penczek – Instytut Podstaw Informatyki PAN
Joanna Polańska – Politechnika Śląska
Przemysław Rokita – Politechnika Warszawska
Leszek Rutkowski – Politechnika Częstochowska
Henryk Rybiński – Politechnika Warszawska
Andrzej Skowron – Uniwersytet Warszawski
Roman Słowiński – Politechnika Poznańska
Tomasz Szmuc – AGH w Krakowie
Dominik Ślęzak – Uniwersytet Warszawski & QED Software
Paweł Topol – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Natalia Walter – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jarosław Wąs – AGH w Krakowie
Jan Węglarz – Politechnika Poznańska
Kazimierz Worwa – Wojskowa Akademia Techniczna
Michał Woźniak – Politechnika Wrocławska
Robert Wrembel – Politechnika Poznańska
Roman Wyrzykowski – Politechnika Częstochowska
Sławomir Zadrożny – Instytut Badań Systemowych PAN