Komitet organizacyjny

Krzysztof Barycza – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Szymon Jaroszewicz – Instytut Podstaw Informatyki PAN
Anna Kobusińska – Politechnika Poznańska
Cezary Mazurek – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Piotr Pawałowski – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Robert Wrembel – Politechnika Poznańska

Komitet sterujący

Aleksander Byrski – AGH w Krakowie
Szymon Jaroszewicz – Instytut Podstaw Informatyki PAN
Lech Madeyski – Politechnika Wrocławska
Jerzy Nawrocki – Politechnika Poznańska
Wojciech Penczek – Instytut Podstaw Informatyki PAN
Roman Słowiński – Politechnika Poznańska
Robert Wrembel – Politechnika Poznańska
Sławomir Zadrożny – Instytut Badań Systemowych PAN